Provimi i lehtë ka përfunduar.

Provimi i avancuar ka përfunduar.


Vullnetarët janë duke i korrigjuar provimet tuaja tani. Ju lutem, prisni për rezultatet.

Ju mund ta shkarkoni provimin e lehtë duke pëdorur linqet e mëposhtme:

Ju mund të shkarkoni provimin e avancuar duke përdorur lidhjet e mëposhtme:

#GlobalQuarantineMathematicalOlympiad #GQMO